ru
Отправить новость
Отправить новость
[contact-form-7 id="398" title="Отправить новость"]

Результаты чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате (WKO)

Результаты весовых чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате (с 1995г.)
All Japan Weight Category Shinkyokushinkai Karate Championship

С 2014г  вместо чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате, стали проводиться чемпионаты Японии JFKO (Japan Full-Contact Karate Organisation).

 

Результаты JFKO International Tournament (с 2014г)

30-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2013
The 30th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Syunsaku Kawase
2 Atsushi Kawase
3 Sugiya Gonai
3 Atsushi Matsumoto

Средний вес
1 Kensuke Tsuji
2 Yoshinori Nagano
3 Taishi Watanabe
3 Satoru Yasumura

Тяжелый вес
1 Kenbu Iriki
2 Shin Kameyama
3 Kazuhito Yamada
3 Takatsugu Naito

29-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2012
The 29th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Yuto Fukuchi
2 Tsuyoshi Midori
3 Jyunki Ochi
4 Atsushi Kawase

Средний вес
1 Syouta Maeda
2 Kazufumi Shimamoto
3 Daiki Kato
4 Kou Tanigawa

Тяжелый вес
1 Yuji Shimamoto
2 Kenta Mori
3 Kenji Maegawa
4 Atsuki Mizuno

28-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2011
The 28th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Yuki Maeda
2 Syohei Yamano
3 Tsuyoshi Midori
4 Tetsuya Abe

Средний вес
1 Kazufumi Shimamoto
2 Daiki Kato
3 Yoshinori Nagano
4 Ikuma Oshita

Тяжелый вес
1 Yuji Shimamoto
2 Taishi Watanabe
3 Shigeru Aoyagi
4 Yuichiro Osaka

27-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2010
The 27th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Yuki Maeda
2 Syohei Yamano
3 Takuya Morikawa
4 Kenji Nishida

Средний вес
1 Kazufumi Shimamoto
2 Alexei Leonov (Kazakhstan) — Леонов Алексей (Казахстан)
3 Tomikazu Yoshida
4 Yoshinori Nagano

Тяжелый вес
1 Kenta Mori
2 Yuji Shimamoto
3 Shigeru Aoyagi
4 Kazuhito Yamada

26-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2009
The 26th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Yuki Maeda
2 Kazuya Matsuda
3 Naoki Takekawa
4 Syunsaku Kawase

Средний вес
1 Tomikazu Yoshida
2 Yoshinori Nagano
3 Yutaro Kwase
4 Hayato Suzuki

Тяжелый вес
1 Tsutomu Murayama
2 Shigeru Aoyagi
3 Kenta Mori
4 Tsuyoshi Takezawa

25-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2008
The 25th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Syouhei Yamano
2 Hirokazu Iwahara
3 Takuya Morikawa
4 Syunsaku Kawase

Средний вес
1 Kazuhito Yamada
2 Kazufumi Shimamoto
3 Yuji Shimamoto
4 Gaku Yasumoto

Тяжелый вес
1 Naohiro Nomoto
2 Taishi Watanabe
3 Norichika Tsukamoto
4 Kenta Mori

24-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2007
The 24th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Kou Tanigawa
2 Yoshiaki Kikuhara
3 Hirokazu Iwahara
4 Tetsuya Abe

Средний вес
1 Kazuhito Yamada
2 Tomikazu Yoshida
3 Kazufumi Shimamoto
4 Tsuyoshi Takezawa

Тяжелый вес
1 Kiyohide Kuno
2 Kenta Mori
3 Taishi Watanabe
4 Shinji Sakamoto

23-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2006
The 23rd All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Yoshiaki Kikuhara
2 Vasily Khudiakov (Russia) — Худяков Василий (Россия)
3 Yasunari Yahiro (Australia)
4 Tetsuya Abe

Средний вес
1 Kazuhito Yamada
2 Ryutarou Hirayama
3 Tomikazu Yoshida
4 Kazufumi Shimamoto

Тяжелый вес
1 Kiyohide Kuno
2 Naohiro Nomoto
3 Maxim Shevchenko (Russia) — Шевченко Максим (Россия)
4 Norichika Tsukamoto

22-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2005
The 22nd All Japan Weight Category Tournament

В этом году проводился 3-й чемпионат  Мира — 18-19 июня 2005г (Осака, Япония)
3th World Cup

21-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2004
The 21st All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Kensaku Yamamoto
2 Daisuke Komiyama
3 Kenji Hirano
4 Norikazu Tokuda

Средний вес
1 Kazuhito Yamada
2 Manabu Yasumoto
3 Kenta Mori
4 Taishi Watanabe

Тяжелый вес
1 Norichika Tsukamoto
2 Hideaki Koizumi
3 Takayuki Tsukakoshi
4 Naohiro Nomoto

20-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2003
The 20th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Daisuke Komiyama
2 Kensaku Yamamoto
3 Hiroyuki Miake
4 Yoshihiro Umemoto

Средний вес
1 Kenta Mori
2 Taishi Watanabe
3 Tsuyoshi Takezawa
4 Seigou Tsuru

Тяжелый вес
1 Takayuki Tsukakoshi
2 Yuichiro Osaka
3 Naohiro Nomoto
4 Hideaki Koizimi

19-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2003
The 19th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Kenji Hirano
2 Vasily Khudiakov (Russia) — Худяков Василий (Россия)
3 Daisuke Komiyama
4 Yoshihiro Umemoto

Средний вес
1 Yoshitako Sato
2 Tsuyoshi Takezawa
3 Shiro Kawamoto
4 Roman Nesterenko (Russia) — Нестеренко Роман (Россия)

Тяжелый вес
1. Naohiro Nomoto
2 Gennadi Nechaev (Russia) — Нечаев Геннадий (Россия)
3 Yuyu Kitajima
4 Yuki Sakai

18-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2001
The 18th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Kensaku Yamamoto
2 Kenji Hirano
3 Kazuhito Miura
4 Yoshiaki Kikuhara

Средний вес
1 Yoshitako Sato
2 Tsuyoshi Takezawa
3 Kenta Naitoh
4 Taishi Watanabe

Тяжелый вес
1 Yuichiro Osaka
2 Takayuki Tsukakoshi
3 Kenji Maekawa
4 Takayu Iriki

17-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2000
The 17th All Japan Weight Category Tournament 

Легкий вес
1 Ken Kato
2 Takahiro Miyano
3 Shuichiro Tada
4 Kazuhito Miura

Средний вес
1 Kenji Miyagi
2 Kentoku Saeki
3 Takahiro Nakazano
4 Shinegori Sakamoto

Тяжелый вес
1 Norichika Tsukamoto
2 Nobuhiro Kashiwagi
3 Shinji Sakamoto
4 Tadashi Ishihara

16-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1999
The 16th All Japan Weight Category Tournament

Легкий вес
1 Kenji Hirano
2 Kazuyoshi Nakai
3 Norikazu Tokuda
4 Akira Odajima

Полусредний вес
1 Shuichiro Tada
2 Shinji Watanabe
3 Masanori Teratani
4 Yashiko Arai

Средний вес
1 Akihiko Shino
2 Yasuho Mori
3 Akiyoshi Eishiro
4 Hironobo Andoh

Полутяжелый вес
1 Hiroshi Tanaka
2 Hamiid Abidy (Iran)
3 Hiroshi Hoshida
4 Kousei Ogawa

Тяжелый вес
1 Yuichiro Osaka
2 Shinichi Sotodate
3 Niiho Satoshi
4 Nobuhiro Kashiwagi

15-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1998
The 15th All Japan Weight Category Tournament

 

Легкий вес
1 Akira Odajima
2 Yosimasa Okitsu
3 Norikazu Tokuda
4 Keitaro Seki

Полусредний вес
1 Kou Tanigawa
2 Viktor Karasyuk (Russia) — Виктор Карасюк (Россия)
3 Hiroyuki Mogi
4 Akiyoshi Eishiro

Средний вес
1 Takahiro Miyano
2 Shinegori Sakamoto
3 Akihiko Shino
4 Yasuho Mori

Полутяжелый вес
1 Kenji Miyagi
2 Michihro Yokukuchi
3 Yoshikazu Suzuki
4 Yoshinori Ikeda

Тяжелый вес
1 Norichika Tsuakmoto
2 Tatsufumi Tomihara
3 Yuichiro Osaka
4 Katsuyuki Ono

14-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1997
The 14th All Japan Weight Category Tournament

 

Легкий вес
1 Kazuyoshi Nakai
2 Hasushi Hasegawa
3 Yasuhiro Ohba
4 Masasi Sugimoto

Полусредний вес
1 Shuichiro Tada
2 Kazayuki Bando
3 Masahiro San
4 Kiyohiko Fujishima

Средний вес
1 Yoshinori Ikeda
2 Akihiko Shino
3 Takahiro Miyano
4 Kohta Akamatsu

Полутяжелый вес
1 Takehiro Katoh
2 Ryutaro Hirayuma
3 Hiroyuki Ishii
4 Yasuki Masada

Тяжелый вес
1 Yuichiro Osaka
2 Kouji Abiko
3 Tsuyoshi Murase
4 Tatsufumi Tomihara

13-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1996
The 13th All Japan Weight Category Tournament

 

Легкий вес
1 Kou Tanigawa
2 Hiroyuki Mogi
3 Okito Narumi
4 Ken Kato

Средний вес
1 Tadashi Ishihara
2 Shinegori Sakamoto
3 Yoshinori Ikeda
4 Tsuyoshi Takezawa

Тяжелый вес
1 Toru Okamoto
2 Yuichiro Osaka
3 Tsuyoshi Murase
4 Kuniaki Yokoshima

12-й чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1995
The 12th All Japan Weight Category Tournament

 

Легкий вес
1 Kensaku Yamamoto
2 Hiroyuki Mogi
3 Shuichiro Tada
4 Seiji Yamame

Средний вес
1 Hiroyuki Miake
2 Yoshinori Ikeda
3 Shinegori Sakamoto
4 Tadashi Ishihara

Тяжелый вес
1 Kunihiro Suzuki
2 Satoshi Niiho
3 Yuichiro Osaka
4 Tsuyoshi Murase

Поделиться:
 • 0
 • Поиск
 • Анонс событий
  17-й чемпионат Америки по киокушин карате (IKO)
  05/02/2023 - 05/02/2023 Лос-Анджелес, США
  Открытый чемпионат Испании — IKO Spanish Open 2023
  18/03/2023 - 18/03/2023 Торредембарра, Испания
  9-й чемпионат Балкан по киокушин карате (IKO)
  19/03/2023 - 19/03/2023 Варна, Болгария
  6-й чемпионат Европы по киокушин карате (WKB)
  05/05/2023 - 07/05/2023 Сабадель, Испания
  36-й чемпионат Европы по киокушин карате (IKO)
  20/05/2023 - 21/05/2023 Вроцлав, Польша
  5-й кумите-семинар Шихана Валери Димитрова
  27/05/2023 - 28/05/2023 Пловдив, Болгария
  Antwerp Diamond Cup 2023 (EFKO)
  17/06/2023 - 17/06/2023 Антверпен, Бельгия
  Летний лагерь сенсея Джонатана Тинео 2023 (Rengokai)
  21/07/2023 - 23/07/2023 Барселона, Испания
  Международный кубок “Romanian International Cup 2023”
  23/09/2023 - 23/09/2023 Сибиу, Румыния
  6-й Кубок Мира по киокушин карате (IKO Matsushima)
  09/12/2023 - 10/12/2023 Сантьяго, Чили
  7-й чемпионат Мира по киокушин карате IFK
  01/05/2025 - 04/05/2025 Лейпциг, Германия
 • Карта залов

   

   

 • Видео на канале YouTube
 • Instagram