en
Send news
Send news
[contact-form-7 id="398" title="Отправить новость"]

WKO All Japan Weight Category Karate Championship

All Japan Weight Category Shinkyokushinkai Karate Championship

 

Since 2014 All Japan Fullcontact Karate Championships are being held instead of All Japan Weight Category Tournament.

 

The 30th All Japan Weight Category Tournament – 2013

Lightweight
1 Syunsaku Kawase
2 Atsushi Kawase
3 Sugiya Gonai
3 Atsushi Matsumoto

Middleweight
1 Kensuke Tsuji
2 Yoshinori Nagano
3 Taishi Watanabe
3 Satoru Yasumura

Heavyweight
1 Kenbu Iriki
2 Shin Kameyama
3 Kazuhito Yamada
3 Takatsugu Naito

The 29th All Japan Weight Category Tournament – 2012

Lightweight
1 Yuto Fukuchi
2 Tsuyoshi Midori
3 Jyunki Ochi
4 Atsushi Kawase

Middleweight
1 Syouta Maeda
2 Kazufumi Shimamoto
3 Daiki Kato
4 Kou Tanigawa

Heavyweight
1 Yuji Shimamoto
2 Kenta Mori
3 Kenji Maegawa
4 Atsuki Mizuno

The 28th All Japan Weight Category Tournament – 2011

Lightweight
1 Yuki Maeda
2 Syohei Yamano
3 Tsuyoshi Midori
4 Tetsuya Abe

Middleweight
1 Kazufumi Shimamoto
2 Daiki Kato
3 Yoshinori Nagano
4 Ikuma Oshita

Heavyweight
1 Yuji Shimamoto
2 Taishi Watanabe
3 Shigeru Aoyagi
4 Yuichiro Osaka

The 27th All Japan Weight Category Tournament – 2010

Lightweight
1 Yuki Maeda
2 Syohei Yamano
3 Takuya Morikawa
4 Kenji Nishida

Middleweight
1 Kazufumi Shimamoto
2 Alexei Leonov (Kazakhstan)
3 Tomikazu Yoshida
4 Yoshinori Nagano

Heavyweight
1 Kenta Mori
2 Yuji Shimamoto
3 Shigeru Aoyagi
4 Kazuhito Yamada

The 26th All Japan Weight Category Tournament – 2009

Lightweight
1 Yuki Maeda
2 Kazuya Matsuda
3 Naoki Takekawa
4 Syunsaku Kawase

Middleweight
1 Tomikazu Yoshida
2 Yoshinori Nagano
3 Yutaro Kwase
4 Hayato Suzuki

Heavyweight
1 Tsutomu Murayama
2 Shigeru Aoyagi
3 Kenta Mori
4 Tsuyoshi Takezawa

The 25th All Japan Weight Category Tournament – 2008

Lightweight
1 Syouhei Yamano
2 Hirokazu Iwahara
3 Takuya Morikawa
4 Syunsaku Kawase

Middleweight
1 Kazuhito Yamada
2 Kazufumi Shimamoto
3 Yuji Shimamoto
4 Gaku Yasumoto

Heavyweight
1 Naohiro Nomoto
2 Taishi Watanabe
3 Norichika Tsukamoto
4 Kenta Mori

The 24th All Japan Weight Category Tournament – 2007

Lightweight
1 Kou Tanigawa
2 Yoshiaki Kikuhara
3 Hirokazu Iwahara
4 Tetsuya Abe

Middleweight
1 Kazuhito Yamada
2 Tomikazu Yoshida
3 Kazufumi Shimamoto
4 Tsuyoshi Takezawa

Heavyweight
1 Kiyohide Kuno
2 Kenta Mori
3 Taishi Watanabe
4 Shinji Sakamoto

The 23rd All Japan Weight Category Tournament – 2006

Lightweight
1 Yoshiaki Kikuhara
2 Vasily Khudiakov (Russia)
3 Yasunari Yahiro (Australia)
4 Tetsuya Abe

Middleweight
1 Kazuhito Yamada
2 Ryutarou Hirayama
3 Tomikazu Yoshida
4 Kazufumi Shimamoto

Heavyweight
1 Kiyohide Kuno
2 Naohiro Nomoto
3 Maxim Shevchenko (Russia)
4 Norichika Tsukamoto

The 22nd All Japan Weight Category Tournament – 2005

3th World Cup – June 18-19, 2005 (Osaka, Japan)

The 21st All Japan Weight Category Tournament – 2004

Lightweight
1 Kensaku Yamamoto
2 Daisuke Komiyama
3 Kenji Hirano
4 Norikazu Tokuda

Middleweight
1 Kazuhito Yamada
2 Manabu Yasumoto
3 Kenta Mori
4 Taishi Watanabe

Heavyweight
1 Norichika Tsukamoto
2 Hideaki Koizumi
3 Takayuki Tsukakoshi
4 Naohiro Nomoto

The 20th All Japan Weight Category Tournament – 2003

Lightweight
1 Daisuke Komiyama
2 Kensaku Yamamoto
3 Hiroyuki Miake
4 Yoshihiro Umemoto

Middleweight
1 Kenta Mori
2 Taishi Watanabe
3 Tsuyoshi Takezawa
4 Seigou Tsuru

Heavyweight
1 Takayuki Tsukakoshi
2 Yuichiro Osaka
3 Naohiro Nomoto
4 Hideaki Koizimi

The 19th All Japan Weight Category Tournament – 2003

Lightweight
1 Kenji Hirano
2 Vasily Khudiakov (Russia)
3 Daisuke Komiyama
4 Yoshihiro Umemoto

Middleweight
1 Yoshitako Sato
2 Tsuyoshi Takezawa
3 Shiro Kawamoto
4 Roman Nesterenko (Russia)

Heavyweight
1. Naohiro Nomoto
2 Gennadi Nechaev (Russia)
3 Yuyu Kitajima
4 Yuki Sakai

The 18th All Japan Weight Category Tournament – 2001

Lightweight
1 Kensaku Yamamoto
2 Kenji Hirano
3 Kazuhito Miura
4 Yoshiaki Kikuhara

Middleweight
1 Yoshitako Sato
2 Tsuyoshi Takezawa
3 Kenta Naitoh
4 Taishi Watanabe

Heavyweight
1 Yuichiro Osaka
2 Takayuki Tsukakoshi
3 Kenji Maekawa
4 Takayu Iriki

The 17th All Japan Weight Category Tournament – 2000

Lightweight
1 Ken Kato
2 Takahiro Miyano
3 Shuichiro Tada
4 Kazuhito Miura

Middleweight
1 Kenji Miyagi
2 Kentoku Saeki
3 Takahiro Nakazano
4 Shinegori Sakamoto

Heavyweight
1 Norichika Tsukamoto
2 Nobuhiro Kashiwagi
3 Shinji Sakamoto
4 Tadashi Ishihara

The 16th All Japan Weight Category Tournament – 1999

Lightweight
1 Kenji Hirano
2 Kazuyoshi Nakai
3 Norikazu Tokuda
4 Akira Odajima

Middleweight
1 Shuichiro Tada
2 Shinji Watanabe
3 Masanori Teratani
4 Yashiko Arai

Middleweight
1 Akihiko Shino
2 Yasuho Mori
3 Akiyoshi Eishiro
4 Hironobo Andoh

Light Heavyweight
1 Hiroshi Tanaka
2 Hamiid Abidy (Iran)
3 Hiroshi Hoshida
4 Kousei Ogawa

Heavyweight
1 Yuichiro Osaka
2 Shinichi Sotodate
3 Niiho Satoshi
4 Nobuhiro Kashiwagi

The 15th All Japan Weight Category Tournament – 1998

 

Lightweight
1 Akira Odajima
2 Yosimasa Okitsu
3 Norikazu Tokuda
4 Keitaro Seki

Middleweight
1 Kou Tanigawa
2 Viktor Karasyuk (Russia)
3 Hiroyuki Mogi
4 Akiyoshi Eishiro

Middleweight
1 Takahiro Miyano
2 Shinegori Sakamoto
3 Akihiko Shino
4 Yasuho Mori

Light Heavyweight
1 Kenji Miyagi
2 Michihro Yokukuchi
3 Yoshikazu Suzuki
4 Yoshinori Ikeda

Heavyweight
1 Norichika Tsuakmoto
2 Tatsufumi Tomihara
3 Yuichiro Osaka
4 Katsuyuki Ono

The 14th All Japan Weight Category Tournament – 1997

 

Lightweight
1 Kazuyoshi Nakai
2 Hasushi Hasegawa
3 Yasuhiro Ohba
4 Masasi Sugimoto

Light Middleweight
1 Shuichiro Tada
2 Kazayuki Bando
3 Masahiro San
4 Kiyohiko Fujishima

Middleweight
1 Yoshinori Ikeda
2 Akihiko Shino
3 Takahiro Miyano
4 Kohta Akamatsu

Light Heavyweight
1 Takehiro Katoh
2 Ryutaro Hirayuma
3 Hiroyuki Ishii
4 Yasuki Masada

Heavyweight
1 Yuichiro Osaka
2 Kouji Abiko
3 Tsuyoshi Murase
4 Tatsufumi Tomihara

The 13th All Japan Weight Category Tournament – 1996

 

Lightweight
1 Kou Tanigawa
2 Hiroyuki Mogi
3 Okito Narumi
4 Ken Kato

Middleweight
1 Tadashi Ishihara
2 Shinegori Sakamoto
3 Yoshinori Ikeda
4 Tsuyoshi Takezawa

Heavyweight
1 Toru Okamoto
2 Yuichiro Osaka
3 Tsuyoshi Murase
4 Kuniaki Yokoshima

The 12th All Japan Weight Category Tournament – 1995

 

Lightweight
1 Kensaku Yamamoto
2 Hiroyuki Mogi
3 Shuichiro Tada
4 Seiji Yamame

Middleweight
1 Hiroyuki Miake
2 Yoshinori Ikeda
3 Shinegori Sakamoto
4 Tadashi Ishihara

Heavyweight
1 Kunihiro Suzuki
2 Satoshi Niiho
3 Yuichiro Osaka
4 Tsuyoshi Murase

Share:
 • 0
 • Search
 • Upcoming events
  The 17th U.S. Weight Category Karate Championships (IKO)
  05/02/2023 - 05/02/2023 Los Angeles, USA
  Seminar with Shihan Shin Ito (IKO)
  20/02/2023 - 23/02/2023 Sen Deni, Reunion
  EKO Black Belt Seminar 2023
  17/03/2023 - 17/03/2023 Dojo Stara Wies, Poland
  IKO Spanish Open 2023
  18/03/2023 - 18/03/2023 Torredembarra, Spain
  Kumite seminar with Shihan Sergei Vsevolodov
  18/03/2023 - 18/03/2023 Saarlouis, Germany
  The 9th Balkan Weight Category Karate Championships (IKO)
  19/03/2023 - 19/03/2023 Varna, Bulgaria
  European Karate Championship 2023 (WKO)
  01/04/2023 - 01/04/2023 Gothenburg, Sweden
  The 5th Kyokushin Union Cup World Karate Championship
  08/04/2023 - 09/04/2023 Yokohama, Japan
  The 6th WKB European Kyokushin Championships
  05/05/2023 - 07/05/2023 Sabadell, Spain
  European Kyokushin Karate Championship 2023 (IKO Matsushima)
  12/05/2023 - 14/05/2023 Santa Susanna, Spain
  The 36th European Weight Category Karate Championship (IKO)
  20/05/2023 - 21/05/2023 Wroclaw, Poland
  The 5th Fighting seminar of Valeri Dimitrov
  27/05/2023 - 28/05/2023 Plovdiv, Bulgaria
  Antwerp Diamond Cup 2023 (EFKO)
  17/06/2023 - 17/06/2023 Antwerp, Belgium
  2023 European Youth Karate Championship
  24/06/2023 - 25/06/2023 Debrecen, Hungary
  Kyokushin Summer Camp Barcelona – Tineo Camp 2023
  21/07/2023 - 23/07/2023 Barcelona, ​​Spain
  Romanian Fullcontact Karate International Cup 2023
  23/09/2023 - 23/09/2023 Sibiu, Romania
  The 13th World Open Karate Championship (WKO)
  14/10/2023 - 15/10/2023 Tokyo, Japan
  The 1st Open World Kyokushin Karate Championship (WKB)
  18/11/2023 - 18/11/2023 Lorca, Spain
  The 6th IKO Matsushima World Cup
  09/12/2023 - 10/12/2023 Santiago, Chile
  The 7th IFK World Championships
  01/05/2025 - 01/05/2025 Leipzig, Germany
 • YouTube video
 • Instagram