ru
Отправить новость
Отправить новость
[contact-form-7 id="398" title="Отправить новость"]

Результаты абсолютных чемпионатов Японии по шинкиокушин карате (WKO)

Результаты абсолютных чемпионатов Японии по шинкиокушинкай карате с 1996г.
WKO All Japan Open Karate Championship results
The 50th All Japan open karate championship — October 13-14, 2018
50-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 13-14 октября 2018

Мужчины / Men
1. Yuji Shimamoto
2. Kazuya Yamamoto
3. Daiki Kato
4. Harutaka Okazaki
5. Syota Maeda
6. Yuto Eguchi
7. Kazufumi Shimamoto
8. Jyunki Ochi

Лучшее тамешивари /Best Tameshiwari: Yuji Shimamoto, Kosei Ochiai

Женщины / Woman 
1. Cihiro Kubota
2. Jyuri Minamihara
3. Riri Isihara
4. Yui Kikukawa (Asiwara Kaikan)

The 49th All Japan open karate championship — October 14-15, 2017
49-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 14-15 октября 2017

Men / Мужчины
1. Yuji Shimamoto
2. Kenbu Iriki
3. Shota Maeda
4. Daiki Kato
5. Maciej Mazur (Poland)
6. Kazuya Yamamoto
7. Hidetomo Eguchi
8. Tomohito Yukawa

Special prizes
Tameshiwari Kazufumi Shimamoto
Best Spirit Award: Kazufumi Shimamoto
Best Technic Award: Kazuya Yamamoto

Women / Женщины
1. Juri Minamihara
2. Chihiro Kubota
3. Chisaki Araki
4. Miki Shoguchi

Special prizes
Best Spirit Award: Momo Fujihara
Best Technic Award: Misaki Teshima

The 48th All Japan open karate championship — October 22-23, 2016
48-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 22-23 октября 2016

Мужчины
1 Kenbu Iriki
2 Yuji Shimamoto
3 Shota Maeda
4 Kazuhito Yamada
5 Tomohito Yukawa
6 Yuto Eguchi
7 Yuki Maeda
8 Daiki Kato

Best Tameshiwari: Shimamoto Yuji (16 Boards)
Best Technique: Maeda Shota
Best Spirit: Yukawa Tomohito

 

Женщины
1 Emi Shoguchi
2 Yui Kikukawa
3 Nahoko Tanioka
4 Momo Fujihara

Best Technique: Tanioka Nahoko
Best Spirit: Teshima Misaki

The 47th All Japan open karate championship — 2015
47-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2015г

 

В этом году проводился 11-й абсолютный чемпионат Мира — 31 октября — 1 ноября 2015г (Токио, Япония)
The 11th World Open Tournament — October 31st – November 1st, 2015 (Tokyo, Japan)

46th All Japan open karate championship — October 25-26, 2014
46-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 25-26 октября 2014

1. Yuji Shimamoto
2. Kenbu Iriki
3. Daiki Kato
4. Shin Kameyama
5. Kazuhito Yamada
6. Syota Maeda
7. Gou Kusubae
8. Yuki Maeda

45th All Japan open karate championship — October 19-20, 2013
45-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 19-20 октября 2013г

1. Kosei Ochiai
2. Daiki Kato
3. Kenbu Iriki
4. Yuji Shimamoto
5. Marek Wolny POLAND
6. Tatsuya Hasegawa
7. Syunsaku Kawase
8. Yuki Maeda

44th All Japan open karate championship — 2012
44-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2012г

1. Yuji Shimamoto
2. Kazufumi Shimamoto
3. Daiki Kato
4. Kenta Mori
5. Shota Maeda
6. Kunihiro Suzuki
7. Yuta Shoguchi
8. Kenbu Iriki

The 43rd All Japan open karate championship — 2011
43-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2011г

 

В этом году проводился 10-й абсолютный чемпионат Мира — 22-23 октября 2011г (Токио, Япония)
10th World Open Tournament — October 22-23, 20011 (Tokyo, Japan)

 

42nd All Japan open karate championship — 2010
42-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2010г

1. Norichika Tsukamoto
2. Tsutomu Murayama
3. Kenta Mori
4. Takayuki Tsukagoshi
5. Kazuhito Yamada
6. Kosei Ochiai
7. Kazufumi Shimamoto
8. Yuki Maeda

41st All Japan open karate championship — 2009
41-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2009г

1. Norichika Tsukamoto
2. Shigeru Oyaki
3. Kazufumi Shimamoto
4. Kazuhito Yamada
5. Naohiro Nomoto
6. Shinji Sakamoto
7. Tsutomo Maruyama
8. Kenji Maekawa

40th All Japan open karate championship — 2008
40-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2008г

1. Kazuhito Yamada
2. Yuichiro Osaka
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Ryutaro Hirayama
6. Shinji Sakamoto
7. Kazufumi Shimamoto
8. Syohei Yamano

The 39th All Japan open karate championship — 2007
39-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2007г

 

В этом году проводился 9-й абсолютный чемпионат Мира — 13-14 октября 2007г (Токио, Япония)
9th World Open Tournament — October 13-14, 20007 (Tokyo, Japan)

 

38th All Japan open karate championship — 2006
38-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2006г

1. Norichika Tsukamoto
2. Takayuki Tsukagoshi
3. Kunihiro Suzuki
4. Naohiro Nomoto
5. Kiyohide Kuno
6. Ryutaro Hirayama
7. Satoshi Niiho
8. Yoshida Tomikazu

37th All Japan open karate championship — 2005
37-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2005г

1. Kunihiro Suzuki
2. Kenji Maekawa
3. Roman Nesterenko (Russia) — Нестеренко Роман (Россия)
4. Kiyohide Kuno
5. Kazuhito Yamada
6. Takayuki Tsukakoshi
7. Kouichi Tokusa
8. Yoshida Tomikazu

36th All Japan open karate championship — 2004
36-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2004г

1. Takayuki Tsukakoshi
2. Naohiro Nomoto
3. Kazuhito Yamada
4. Sotoshi Niiho
5. Kou Tanigawa
6. Norichika Tsukamoto
7. Yoshitaka Sato
8. Tsuyoshi Takezawa

The 35th All Japan open karate championship — 2003
35-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2003г

 

В этом году проводился 8-й абсолютный чемпионат Мира — 4-5 октября 2003г (Токио, Япония)
The 8th World Open Tournament — October 4-5, 2003 (Tokyo, Japan)

 

34th All Japan open karate championship — 2002
34-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2002г

1. Kunihiro Suzuki
2. Norichika Tsukamoto
3. Sotoshi Niiho
4. Tadashi Ishihara
5. Yuichiro Osaka
6. Yuki Sakai
7. Takayuki Tsukakoshi
8. Yoshitaka Sato

33rd All Japan open karate championship — 2001
33-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2001г

1. Kunihiro Suzuki
2. Sotoshi Niiho
3. Takayuki Tsukakoshi
4. Hideaki Koizumi
5. Yoshitaka Sato
6. Tsuyoshi Takezawa
7. Shinji Sakamoto
8. Katsuya Suzuki

32nd All Japan open karate championship — 2000
32-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 2000г

1. Kunihiro Suzuki
2. Shinji Sakamoto
3. Yoshitaka Sato
4. Yuichiro Osaka
5. Tadashi Ishihara
6. Shinichi Sotodate
7. Yushiro Akutsu

The 31st All Japan open karate championship — 1999
31-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1999г

В этом году проводился 7-й абсолютный чемпионат Мира — 4-5 декабря 1999г (Токио, Япония)
The 7th World Open Tournament — December 4-5, 1999 (Tokyo, Japan)

 

30st All Japan open karate championship — 1998
30-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1998г

1. Toru Okamoto
2. Tadashi Ishihara
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Kouji Abiko
6. Shinegori Sakamoto
7. Toshiyuki Nogami
8. Tatsufumi Tomihira

29st All Japan open karate championship — 1997
29-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1997г

1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Kou Tanigawa
4. Luciano Basile BRAZIL
5. Hideaki Koizumi
6. Toshiyuki Nogami
7. Toru Okamoto
8. Kouji Abiko

28st All Japan open karate championship — 1996
28-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1996г

1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Toru Okamoto
4. Sotoshi Niiho
5. Kentoku Saeki
6. Tatsufumi Tomihira
7. Takehiro Katoh
8. Tadashi Ishihara

The 27st All Japan open karate championship — 1995
27-й абсолютный  чемпионат Японии по шинкиокушинкай карате — 1995г

В этом году проводился 6-й абсолютный чемпионат Мира — 27-28 февраля 1996г (Токио, Япония)
The 6th World Open Tournament — February 27-28, 1996 (Tokyo, Japan)

 

26st All Japan open karate championship (IKO) — 1994
26-й абсолютный  чемпионат Японии по киокушин карате (IKO) — 1994г

результаты чемпионатов Японии IKO

 • Поиск
 • Анонс событий
  All American Open 2019 — IKO
  22/06/2019 Нью-Йорк
  13-й международный лагерь KWU «Камчия-2019»
  30/06/2019 - 07/07/2019 Камчия, Болгария
  Cборы сенсея Джонатана Тинео — Rengokai
  19/07/2019 - 21/07/2019 Барселона, Испания
  Международная летняя школа WKB Испании
  19/07/2019 - 21/07/2019 Мурсия, Испания
  Абсолютный Кубок Оямы — Kenbukai
  27/07/2019 Николаев
  30-я международная школа «Скадовск-2019»
  28/07/2019 - 04/08/2019 Скадовск, Украина
  Кубок Европы среди взрослых — WKO
  29/08/2019 - 02/09/2019 Сольнок, Венгрия
  6-й Кубок Мира — Rengokai
  03/10/2019 - 07/10/2019 Россия, Москва
  Открытый всеукраинский турнир — WKO
  11/10/2019 - 13/10/2019 Ужгород
  7-й открытый Кубок Молдовы — IKO
  12/10/2019 Кишинев, Молдова
  33-й чемпионат Европы — KWF
  18/10/2019 - 19/10/2019 Португалия
  Кубок Дружбы — Kenbukai
  19/10/2019 Николаев
  Кубок Мира WKB
  19/10/2019 Сантьяго, Чили
  Открытый Кубок «СЭЙКЕН» — WKO
  25/10/2019 - 27/10/2019 Москва, Россия
  Чемпионат Украины (2005-2010г.р.) — WKO
  01/11/2019 - 03/11/2019 Александрия
  Кубок Украины среди взрослых — WKO
  01/11/2019 - 03/11/2019 Александрия
  Всеукраинский турнир среди юношей и юниоров — WKO
  01/11/2019 - 03/11/2019 Александрия
  12-й абсолютный чемпионат мира — WKO
  06/11/2019 - 12/11/2019 Токио, Япония
  2-й абсолютный чемпионат Европы — WKB
  23/11/2019 - 24/11/2019 Дембица, Польша
  18-й абсолютный чемпионат Европы — IKO
  07/12/2019 - 08/12/2019 Минск, Беларусь
  Кубок Европы — IKO
  07/12/2019 - 08/12/2019 Минск, Беларусь
  4-й чемпионат Мира KWU
  07/12/2019 - 08/12/2019 Нур-Султан, Казахстан
  Финал Кубка Украины среди взрослых — 6th Ukraine Fullcontact Karate Championship
  13/12/2019 - 15/12/2019 Бровары
  Открытый Всеукраинский турнир (2002-2005г.р.) — WKO
  13/12/2019 - 15/12/2019 Бровары
  Открытый чемпионат Украины среди ветеранов (кумите, ката) — WKO
  13/12/2019 - 15/12/2019 Бровары
  Чемпионат Европы — WKO
  03/04/2020 - 04/04/2020 Тбилиси, Грузия
  1-й чемпионат Мира по по Fullcontact karate
  2020 Май Япония
  13-й чемпионат Европы — Rengokai
  2020 Май Барселона, Испания
 • Карта залов

   

   

 • Реклама

   

   

 • Видео на канале YouTube
 • Instagram